Tek Vidalı Ekstrüder

- Sabitlenmiş merkezleme sebebiyle merkezlemeye bağımlı malzeme ve zaman tasarrufu sağlıyor - Basit tasarım ve kalıba erişilebilirlik nedeniyle, hızlı bir takım değişikliği olanağı veriyo
Uygar Makina Tek Vidalı Ekstrüderler Avrupa yüksek teknoloji ile üretilmektedir. CE sertifikalı ve ISO 9001 standardı ile üretilmiş parçalar Ekstrüderlerde kullanılmakt
Uygar Makina Tek Vidalı Ekstrüderler Avrupa yüksek teknoloji ile üretilmektedir. CE sertifikalı ve ISO 9001 standardı ile üretilmiş parçalar Ekstrüderlerde kullanılmakt
Uygar Makina Tek Vidalı Ekstrüderler Avrupa yüksek teknoloji ile üretilmektedir. CE sertifikalı ve ISO 9001 standardı ile üretilmiş parçalar Ekstrüderlerde kullanılmakt
Uygar Makina Tek Vidalı Ekstrüderler Avrupa yüksek teknoloji ile üretilmektedir. CE sertifikalı ve ISO 9001 standardı ile üretilmiş parçalar Ekstrüderlerde kullanılmakt
Uygar Makina Tek Vidalı Ekstrüderler Avrupa yüksek teknoloji ile üretilmektedir. CE sertifikalı ve ISO 9001 standardı ile üretilmiş parçalar Ekstrüderlerde kullanılmakt