Verici / Toplayıcılar

1. Verici / Toplayıcı gövdesi,   döner şaft,  plaka ve parçalardan oluşan yatakları içeren sütunlardan oluşan bir yapısı vardır 2. U profilden 
1. Verici / Toplayıcı gövdesi,   döner şaft,  plaka ve parçalardan oluşan yatakları içeren sütunlardan oluşan bir yapısı vardır 2. U profilden